Position 5: Bult:
Pos. 5 artikelnummer 26106-100202 används på motorer till motornummer E20729
Pos. 5-1. artikelnummer 26106-100222 används på från och med motornummer E20729